Accueil | Sommaire généralBiographie | Bibliographie | Pages lyriquesManuscrits  | Galerie | Traductions 
Anthologie contemporaine  | Pages critiques sur la poésie modernePages critiques sur la prose | Cours et séminaires 

Le Nouveau Recueil | De l'époque... | Informations | Rechercher | Liens | E.mail  

 

Autres versions de ce texte


édition originale au Mercure de France


édition américaine


édition japonaise

EL BLAU NO FA SOROLL

  (extrait traduit en catalan par Ricard Ripoll Villanueva d'Une histoire de bleu de Jean-Michel Maulpoix, éd. du Mercure de France, 1992)


El blau no fa soroll.

És un color tímid, sense segona intenció, presagi, ni projecte, que no es llença bruscament sobre l’esguard com el groc o el vermell, sinó que l’atrau, el domestica a poc a poc, el deixa venir sense donar-li presses, així és com en ell s’enfonsa, s’encega i s’ofega sense adonar-se de res.

El blau és un color propici a la desaparició.

Un color on morir, un color que allibera, el color mateix del més enllà, de l’ànima després que s’hagi despullat del cos, de l’amor quan batega en el buit, de l’interior de l’home després que hagi brollat tota la sang i que s’hagin buidat les vísceres, tota mena de bosses, i que s’hagi traslladat per sempre més el mobiliari dels seus pensaments.

Indefinidament, el blau s’escapoleix.

No és, de fet, un color. Més aviat una tonalitat, un clima, una ressonància de l’aire. Un apilonament de claror, un to nascut del buit afegit al buit, tant canviant i transparent en el cap de l’home com en el cel.

L’aire que respirem, l’aparença de buit sobre la qual es belluguen les nostres figures, l’espai que travessem no és res més que aquest blau terrestre, invisible per ésser tan a prop i fer cos amb nosaltres, abillant els nostres gests i les nostres veus. Present fins a la cambra, amb els porticons tancats i tots els llums apagats, insensible vestimenta de la nostra vida.


Traduit par Ricard Ripoll Villanueva